ASCII

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Americký standardizovaný kód pro výměnu informací. Standardní sada znaků definuje písmena, číslice a speciální znaky. Prvních 128 znaků je zcela standardizováno prakticky na všech hardwarových zařízeních i ve všech operačních systémech. Dalších 128 je určeno pro další použití. Velmi často je druhých 128 znaků používáno pro znaky lokálních abeced.