Sériová komunikace

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Způsob předávání a přebírání informací mezi dvěma zařízeními spočívající v přenosu jednotlivých bitů za sebou po jediném vodiči nebo kanálu. Sériová komunikace je pomalejší než paralelní, ale hodí se i pro velké vzdálenosti. Nastavovanými parametry jsou přenosová rychlost (základní jednotka BPS.), délka znaku (7b nebo 8b) a parita (sudá – even, lichá – odd, žádná – none). MIDI využívá pro komunikaci pávě sériového rozhraní.