Sinusoida

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Speciální druh pulsu, kde vrchol a žlab mají stejnou délku. Ačkoliv sinusoida je jedním ze základních tvarů signálu každého syntezátoru, čistý sinusový signal není téměř možné v přírodě zaslechnout. Takový zvuk vyluzuje jen jeden druh ptáka v tropech. Sinusoida neobsahuje žádné vyšší harmonické.

Absolutní sinusovka je stejná křivka, jen jsou její hodnoty v absolutní hodnotě. Pokud je tedy nastavena frekvence 440Hz, zní ve skutečnosti 880Hz, protože spodní část půlvlny je překlopena nahoru.

Sinusový tvar signálu
Sinusový tvar signálu

Tvar signálu absolutní sinusovka
Tvar signálu absolutní sinusovka