Soubor

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Základní skupina dat (informací) pod jednou hlavičkou. Pojmenovaná skupina bajtů, s níž uživatel pracuje a které k sobě logicky patří – například hudební skladba, zvukový záznam, atd. Soubor je uchováván záznamovým zařízením na paměťovém médiu – hard disku, CD-ROM, DVD, aj. Soubory lze rozdělit na datové (zvuky, obrázky, texty, apod.) a programové (zvukový editor, softwarový sekvencer ,textový editor, aj.).