Společná tlaková citlivost

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Parametr je vysílán jako klasická MIDI událost z klaviatury zařízení po stisknutí klávesy a následném zatlačení na ni. Společná tlaková citlivost vysílá tuto událost pro celou klaviaturu naráz. Ať tedy přitlačíme na libovolnou klávesu, vždy bude událost vyslána a nastavený parametr řízen.

Viz také