Standard MIDI File

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Standardizace souboru pro ukládání MIDI dat přišla poměrně brzy po zavedení MIDI normy. Základy navrhl v roce 1986 Dave Oppenhein. Do MIDI normy byl SMF oficiálně zařazen v roce 1988 a hned v roce 1991 do právě vznikajícího GM. Standard nemusí být nutně jediný, se kterým dané zařízení pracuje. Naopak, různými zařízeními je podporována řada dalších typů souboru. Ale Standard MIDI File slouží jako exportní a importní formát.

SMF 0
ukládá veškerá data do jedné stopy. V této stopě jsou uloženy všechny MIDI kanály. Před každou událostí musí nutně předcházet, pro který kanál je určena. Moderní sekvencery však umí i tento formát zobrazit tak, že má každý kanál vlastní stopu.

SMF 1
ukládá každou stopu zvlášť. V sekvenceru je pro každý kanál vlastní stopa, ale mohou se používat i multikanálové stopy – jedná se však potom o nečistý SMF 1. SMF 1 je v tento okamžik nejpoužívanějším typem SMF.

SMF 2
dosud nebyl použit. Ukládá celou skladbu v podstatě po jednotlivých paternech, kde každý patern může obsahovat multikanálové stopy. Tento formát by měl umět uložit i polytempa, tedy případ, kdy každá stopa hraje v jiném tempu.