Střih

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Mezi základní parametry editace patří střih. Střihat je teoreticky možné v libovolném místě, ale pro plynulost hudby jsou místa, která se ke střihu hodí více. Takové místo se rozhodně nachází někde tam, kde začíná/končí sloka nebo se začne opakovat refrén, atd. Je potřeba si uvědomit, že střih má vždy dva body:

V ideálním případě se tedy vystřihne například jedna celá sloka nebo celá pasáž. Bodem 1 je tedy například začátek druhé sloky a bodem 2 je začátek refrénu. Pokud se na místo střihu podíváme podrobněji (a to pomocí lupy pokud možno velmi podrobně), rozhodně se vyplatí střihat v místě, kde křivka zobrazující amplitudu protíná nulu (střední čáru) a to jak v místě odkud stříháme, tak v místě kam stříháme (pokud možno jak v levém, tak pravém kanále). V místě střihu, který by nebyl proveden tímto způsobem by se mohlo (a velmi často se to stává) ozvat nepříjemné lupnutí. Zároveň je dobré hlídat, aby křivka amplitudy navazovala i po střihu pokud možno co nejpřirozeněji. Pokud se křivka k místu odkud chceme střihat blíží seshora, měla by v místě kam budeme střihat pokračovat dolů, aby nedošlo k nepřirozenému zvratu. Místa střihu by si měla být co nejvíce podobná, pak bude střih mnohem snazší a výsledek čistší, takže místo střihu nikdo nepozná.