Subtraktivní syntéza

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o metodu tvarování zvuku pomocí odfiltrování středních frekvencí z relativně složitých tvarů vln.

Obecněji řečeno, subtrakce je vyjmutí určitého dílu z celku.

Pro tento typ syntézy se někdy také používá termín analogově digitální syntéza (v originále Analogue Synthesis). Není však tolik výstižný.