Syntezátor

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o speciální druh tónového generátoru, v němž se zvuk generuje na principu nějaké syntézy. Právě tato část každého nástroje (rozuměj tónového generátoru, nikoliv akustického) převádí příchozí MIDI data na zvuk. Existuje dlouhá řada různých typů syntézy – tedy zpracování zvuku. V zásadě ale mají stále stejné principy. Vždy existuje nějaký tónový generátor (nejčastěji oscilátor – bývá jich více a jsou schopny generovat nejrůznější tvary vln), který se přivede do modulátoru, kde se nějakým způsobem (dle typu syntézy) moduluje s jiným zvukovým zdrojem (například generovaným jiným oscilátorem). Následují různé úpravy vygenerovaného zvuku, jako je třeba jas, obalové křivky (ADSR) ekvalizace a další efektové procesory. Syntezátory, ať už postaveny na jakémkoliv principu, se využívají pro výrobu nových, vlastních, jedinečných zvuků muzikanta. Je tak trošku prestiží každého výrobce, vyrábět i zvuky, které simulují například akustické nástroje nebo jiné, již existující zvuky.