Bit

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Dvojková číslice. Dnes se používá především jako základní jednotka množství informace. Dva bity jsou dibit, čtyři bity jsou nibble (též nybble). Osm bitů je rovno jednomu bajtu.

1 bit je informace získaná odpovědí na jednu otázku, u níž je pravděpodobnost jedné ze dvou možných odpovědí (1 a 0) naprosto stejná.

Bit je zkratkou anglického binary digit, tedy dvojkové číslo. Navíc bit se dá z angličtiny přeložit jako drobek, kousek, trocha.