Bitů za vteřinu

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jednotka rychlosti přenosu dat. Její násobky se v muzitronice používají například při kódování MP3. Například 320kbps znamená, že data tečou rychlostí 320 kilobytů za vteřinu. Čím vyšší je hodnota, tím více dat je možné přenést za stejnou časovou jednotku a tím lépe může výsledný MP3 soubor znít.