Pevný datový tok

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Pevný datový tok se používá například při kódování souborů do MP3, WMA a dalších. Kromě pevného datového toku je možné použít proměnný datový tok. Výhodou pevného datového toku je, že nahrávka v místech, kde by VBR snížil datový tok, je kvalitnější. Respektive v ten okamžik se přenáší více dat s více informacemi. Nevýhodou pevného datového toku je, že soubory jsou větší než při použití datového toku proměnného.