Chorus

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Spojením dvou tónů, které mají téměř stejnou frekvenci, dojde k tzv. záznějům. Jedná se o amplitudové výkyvy způsobené vzájemným vyrušením fází signálu. Výsledná frekvence je rovná aritmetickému průměru obou frekvencí:
F = (F1 + F2)/2

Frekvence záznějů je rovna absolutní hodnotě rozdílu obou vstupních frekvencí:
F = |F1 – F2|

Chorus jako efektový proces využívá principu zpoždění signálu, čímž vyvolá dojem bohatšího, hutnějšího zvuku. V procesoru se o určitý čas (možný definovat) zpozdí signál. Následně se smíchá původní a zpožděný signál, a tak dojde k rušení fází a záznějům.

Příbuzné efekty se nazývají například Ensemble, Celeste nebo Symphonic

Tip 1
Chorus efekt lze nastavit i na zpožďovačích. Doporučené hodnoty jsou:

Softwarový chorus firmy SONY, preset Chorus 1
Softwarový chorus firmy SONY, preset Chorus 1

Softwarový vícenásobný zpožďovač firmy SONY, preset Chorus-verb
Softwarový vícenásobný zpožďovač firmy SONY, preset Chorus-verb