Emulace

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Dané zařízení napodobuje chování a vlastnosti jiného zařízení. Například moderní procesor může emulovat některé starší typy, aby mohl používat jeho programy.

Tip 1
Dnes je velice moderní používat v hudbě zvuky starých analogových nebo digitální nástrojů. K dispozici však není tolik nástrojů, kolik by bylo zapotřebí. Navíc se staré nástroje opotřebovávají, přestávají fungovat spolehlivě, atd. Proto se dnes velmi často používají jejich softwarové emulace, které přesně napodobují jejich chování a principy výroby zvuku. Pokud byl princip výroby zvuku simulovaného nástroje digitální, jedná se o poměrně snadnou emulaci – stačí veškeré původní digitální procesy (chování jednotlivých obvodů) přeprogramovat do jednoho programu. Pokud byl však princip výroby zvuku analogový, bývá emulace složitější. Je nutné matematicky popsat veškeré procesy, které s výrobou zvuku souvisí (například chvění oscilátorů, ale nejen těch, je potřeba myslet třeba i na chvění celého nástroje, které může výsledný zvuk ovlivňovat). Emulující zařízení někdy nejen kopírují své předlohy, ale dokonce je rozšiřují o nové možnosti.