Export

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Uložení dat z jednoho programu ve formátu vhodném pro jiný program. Při exportování je často nutné nastavit určité parametry exportu, aby druhé zařízení vědělo, jak má data chápat. Někdy se může stát, že při exportu dojde ke ztrátě některých informací. Ty však nemusí být pro druhé zařízení vůbec relevantní. Proto se doporučuje ukládat data v nativním formátu daného programu a teprve po skončení všech úprav, data v případě jejich potřeb v jiném programu, exportovat. Opakem exportování je importování.