Generátor obálky

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Generátor, který nějakým určitým způsobem mění průběh zvuku. Nejpoužívanějším způsobem bývá změna hlasitosti. Obálka bývá rozdělena do několika segmentů (teoreticky je možný jejich neomezený počet), které jsou následně editovány. Nejjednodušším a zároveň velmi často užívaným modelem je čtyř-segmentová obálka, tzv. ADSR. Ta popisuje náběh zvuku (Attack), Detsay, Sustain a čas doznění. Mohou být však i složitější obálky, které mají segment držení rozdělen na řadu dalších segmentů, které nejsou blíže specifikovány. Dokonce mohou být některé segmenty obálky zasmyčkovány.

Tip 1
Kromě obálky řídící hlasitost může existovat celá řada dalších obálek, které řídí libovolné parametry. Obálky je možné také synchronizovat. Takže například můžeme vytvořit naprosto stejnou obálku pro hlasitost a pro otrost zvuku, které vzájemně sesynchronizujeme. Zvuk tedy bude nejdříve utlumenější. S přibývající hlasitostí se i rozjasní, následně bude pokračovat shodně hlasitost a otrost zvuku až ke konečnému utlumení a ztišení.

Tip 2
Nastavením delšího času posledního segmentu obálky hlasitosti (čas doznění) nevznikne stejný efekt jako přidáním času u dozvuku. Rozhodně bychom tímto způsobem neměli simulovat prostory.

Tip 3
Nastavované časy jednotlivých segmentů obálek mohou být zobrazovány buď v hodnotách času nebo i v hodnotách délek not.

Tip 4
Všechny parametry obálky mají defaultní hodnotu v MIDI systému vždy 64.

Nákres nejpoužívanější čtyř-segmentové obálky ADSR
Nákres nejpoužívanější čtyř-segmentové obálky ADSR