General MIDI

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o jeden z prvních a velmi rozšířených MIDI standardů. Standard navrhly v roce 1991 firmy Warner New Media. Jako každý standard, i tento je řadou ústupků a kompromisů. Aby bylo možné docílit toho, že standard bude dodržovat pokud možno co nejvíce firem, bylo nutné nastavit požadavky dost nízko, aby byly firmy schopné je dodržet. Proto je tento standard dost jednoduchý a ne příliš tvárný; nicméně určitě velice prospěšný!

Cílem každého standardu je sjednocení určitých parametrů. Hlavním cílem GM byla kompatibilita a možnost přenosu jednotlivých skladeb mezi různými zařízeními tak, aby i na dalším zařízení hrála skladby přibližně podobně. Standard tedy definuje přesné umístění zvuků v tabulce, několik kontrolérů s přesným využitím, univerzální SysEx povely, ale i minimální počet hlasů – polyfonii. Na druhou stranu, GM nijak nepředepisuje typ syntézy, kterým budou zvuky generovány. Je tedy pochopitelné, že skladba zahraná na GM nástroj postavený na samplech s několika GB vzorků, bude znít lépe než stejná skladba zahraná na GM nástroji za pár korun s Wavetable syntézou. Nicméně jisté je, že místo klavíru nikdy nebude znít žádná jiný zvuk. Přibližný dojem ze skladby tedy stále zůstává.

GM musí reagovat stanoveným způsobem na následující MIDI kontroléry

Tip 1
Zapnutí GM režimu a zároveň reset GM se vyšle následujícím SysEx příkazem (šestnáctkově): F0 7E 7F 09 01 F7

Logo General MIDI. (Zdroj: http://www-kiv.zcu.cz/~herout/html_sbo/midi/5.html)
Logo General MIDI. (Zdroj: http://www-kiv.zcu.cz/~herout/html_sbo/midi/5.html)