Granulární syntéza

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Principem výroby zvuku je dělení zvuku na velké množství krátkých zvukových úseků (granulek). Při generování výsledného zvuku dochází k modulaci každého úseku zvlášť. Jednotlivé úseky bývají 5ms až 100ms dlouhé a mohou být spojovány a rozdělovány v reálném čase, což značí i typ použití. Charakteristika nástrojů takto vytvářející zvuk je především v rytmicky se měnícím zvukovém výstupu.