Harmonická frekvence

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o složku zvuku, která ovlivňuje jeho barvu. Harmonické frekvence jsou ty, jejichž frekvence vyjádřená v hertzích je celočíselným násobkem frekvence základní. Tedy například od frekvence 440Hz jsou harmonickými frekvencemi 880Hz (dvojnásobek); 1320Hz (trojnásobek); 2200Hz (pětinásobek), atd. Vyšší harmonickou frekvencí už však není frekvence 1100Hz (dva a půl-násobek). Všechny frekvence, které nejsou celočíselným násobkem frekvence základní, se nazývají enharmonické.

Harmonické frekvence je možné dělit na liché a sudé. Podle toho, zda zvuk obsahuje více lichých nebo sudých harmonických frekvencí, také jinak zní. Čím více harmonických frekvencí zvuk má, tím je ostřejší. Sinusový signal neobsahuje žádné vyšší harmonické frekvence (proto je také možné tohoto signálu dosáhnout jen modelováním, nikoliv přirozeně), obdélník obsahuje všechny.

Spektrální analýza sinusového signálu (440Hz)
Spektrální analýza sinusového signálu (440Hz)

Spektrální analýza obdélníkového signálu (440Hz)
Spektrální analýza obdélníkového signálu (440Hz)