Hladina akustického tlaku

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Úroveň hlasitosti vydávané reproduktorovou soustavou. Jednotkou je dB. Pro představu uvádím tabulku, která srovnává hlasitost různých hluků vytvářených člověkem, stejně hlasitých hluků vytvářených přírodou a hudební označení.

Přílohy