Homopolární

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Tento výraz popisuje modulační zdroj nebo modulátor, který může nabývat pouze pozitivních nebo pouze negativních hodnot.