Hostitelská aplikace

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Jedná se o aplikaci, která může svými povely přímo řídit jinou aplikaci. Řízenými aplikacemi jsou často například softwarové nástroje nebo efekty. Pro řízení aplikací bylo zapotřebí vytvořit určité standardy. Dnes se setkáváme nejčastěji se standardy VST, VSTi, DXi, RTAS, AU.