Hřebenový filtr

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Zpožděním signálu a jeho sečtením (interferencí) s původním signálem dojde k vyrušení fází v pásmech s pravidelnými odstupy (v poměrech harmonických). Vznikne tak velmi krátký dozvuk s kovovou barvou v praxi nazývaný kovový dozvuk. Čas zpoždění signálu bude v řádu několika zlomků až jednotek milisekund. Poměr původního a zpožděného signálu je 1:1, modulace nulová.

V praxi vzniká tento efekt i nechtěně při snímání mikrofonem, který snímá jak přímý, tak zpožděný signál.

Hřebenový filtr. (Zdroj: http://www.wilsonaudio.com/technotes/roomacoustics.shtml)
Hřebenový filtr. (Zdroj: http://www.wilsonaudio.com/technotes/roomacoustics.shtml)

Hřebenový filtr vytvořený v softwarovém syntezátoru VirSy CUBE. (Zdroj: http://www.virsyn.de/en/E_Products/E_CUBE/body_e_cube.html)
Hřebenový filtr vytvořený v softwarovém syntezátoru VirSy CUBE. (Zdroj: http://www.virsyn.de/en/E_Products/E_CUBE/body_e_cube.html)