Implicitní

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Mnohá moderní zařízení (ať jde o syntezátory nebo efektové procesory – a to softwarové či hardwarové) umožňují nastavit implicitní stav. Jedná se o stav shodný s počátečním stavem, než bylo se zařízením manipulováno. Toto nastavení je jakousi pojistkou, aby si uživatel zařízení naprosto nepřeprogramoval a nevěděl jak zpět. Implicitní stav se může vztahovat na celé zařízení a nebo pouze na určitou část (například na jednu předvolbu nebo dokonce jediný parametr).

Ne vždy je však návrat k implicitnímu stavu záchranou. Může tak dojít ke ztrátě některých dat. Obdobou implicitního nastavení může být také tovární nastavení (Factory Preset). Po zvolení této funkce se zařízení nastaví přesně do stejného stavu, jak opouštěl továrnu.