Import

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Načtení dat z jednoho programu do jiného ve formátu, který není novému programu vlastní (není nativní). Při importu se může zařízení (nebo program) ptát na různé nastavení, aby věděl, jak přijímaná data chápat. Importovaný soubor často neobsahuje veškeré možné informace, které by mohl obsahovat (respektive které je zařízení schopno uložit a načíst). Proto je po importování dat vhodné data znovu uložit v nativním formátu daného zařízení, kde je možnost vkládat další rozšiřující informace. Opakem je Export.