ISO 9660

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Mezinárodní standard specifikující způsob a strukturu uspořádání dat na discích CD-R/RW, konkrétně jmen souborů (konvence 8.3), adresářů a jejich struktury. Díky tomu jsou disky přenositelné mezi jednotlivými platformami a operačními systémy DOS, Windows, Macintosh, Linux a Unix.