MIDI kanál

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Místo (byť třeba virtuální) kudy prochází data k cíli. Jeden digitální nástroj může vysílat a přijímat data maximálně na 16 MIDI kanálech. Toto omezení vyplývá z MIDI normy. Některé nástroje nabízejí i 32 MIDI kanálů, ale z hlediska MIDI se de facto jedná o dvě shodná zařízení. Na jednom MIDI kanálu může znít vždy maximálně jeden Zvuk (myšleno jeden nástroj, s libovolnou možnou polyfonií). Tento Zvuk může být poskládán z více segmentů, lépe řečeno jde tedy o jeden program. Pro tento program platí i všechna data vysílaná po tomto kanále. Takže pokud máme v daném programu naprogramovaný vrstvený zvuk, který je naprogramován mono, není pomocí MIDI možné zařídit, aby jedna část zněla vlevo a druhá vpravo.

Tip 1
Jediný kanál může být v sekvenceru rozdělen na více stop – těch bývá neomezené množství a s MIDI kanály nemají v podstatě nic společného. Velice dobře se toho dá využít především pro bicí sady, kdy sice používáme pouze MIDI kanál 10, ale každý jednotlivý Zvuk umístíme do samostatné stopy. Editace bicích je pak jednodušší.

Viz také