Jméno souboru

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Specifické označení souboru tak, aby byl snadno rozpoznatelný od jiných. Pro lepší orientaci ve velkém množství různých souborů, je možné soubory pojmenovat vlastním názvem. Podle starších norem (při formátování disku FAT) je nutné, aby měl název souboru maximálně 8 znaků a maximálně 3 znaky přípona. Modernější diskové tabulky dovolují i větší počet znaků ve jméně souborů i příponě. Nicméně dosud jsou některé znaky zakázány, aby se nepletly se znaky systémovými. Jedná se například o tyto znaky dvojtečka „:“, lomítko „/“, zpětné lomítko „“, hvězdička „*“ a další.