Joliet

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Rozšíření standardu (ISO 9660), který podporuje dlouhé názvy souborů (až 64 znaků včetně mezer) a mezinárodní znakovou sadu Unicode.