Datakolečko

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Větší plochý otočný regulátor s ozubenými okraji a prohlubní na prst, pomocí jehož otáčení je možné vysílat hodnoty událostí nebo listovat v Menu.