Datový tok

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Množství přenesené informace za určitý čas – například kbps.