Digitální analýza zvuku

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Rozklad sejmutého zvuku do spektra jednotlivých složek a jejich rozbor. Opakem je [DAS] digitální syntéza zvuku.