Digitální piáno

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Pod tímto názvem se skrývá skupina digitálních hudebních nástrojů, jejichž hlavní funkcí je co nejdokonalejší simulace zvuku klavíru. Kromě tohoto zvuku bývá možné použít ještě několik málo dalších zvuků. Většinou se jedná například o nějaké elektrické piano (simulace Rhodes nebo Wurlitzer), smyčce, kytara, basa, varhany, vokály, vibrafon aj.

Dříve se jednalo i o nástroje, jejichž účel nebyl tento, nicméně nějakým digitálním způsobem zpracovávaly zvuk. Dnes už je však takovéto chápání pojmu zastaralé.