Digitální syntéza zvuku

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Generování zvuku s využitím digitálních metod – digitální syntezátory tvoří zvuk skládáním sinusovek (nebo jiných tvarů vln), samplery tvoří zvuk přehráváním a úpravou zaznamenaného zvuku, matematické modelování popisuje matematickými vzorci nástroj a výrobu zvuku na něm, atd. Moderní syntezátory kombinují více metod výroby zvuku. Opakem je digitální analýza zvuku.