Keyboard

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Typ hudebního zařízení v našem prostředí často nesprávně označován jako „samohrajka“ nebo ještě hůře „varhany“.

Tato zařízení mívají k dispozici mnoho zvuků a především různých hudebních doprovodů. Doprovody bývají kategorizovány pro rychlejší orientaci podle hudebních žánrů. Tento typ nástroje se hodí především pro živá vystoupení při menším počtu muzikantů. Keyboard totiž dokáže nahradit (nikoliv pochopitelně 100%, jedná se o jistou osobitou a zvláštní náhradu) celou kapelu. Keyboardy je dnes možné velmi precizně programovat. Obsahují sekvencery, je možné připravovat celé aranže včetně jednotlivých přechodů mezi částmi, složitosti doprovodu jednotlivých částí, atd.

Tip 1
Většina moderních keyboardů umí rozpoznávat harmonii, a tedy přizpůsobovat doprovod, několika různými způsoby. Pro začátečníky bývá připraven jednoduchý režim, ve kterém se akord zadává jedním případně několika málo prsty (od toho se jmenuje Finger), respektive stisknutím jedné nebo několika málo kláves. Různí výrobci se v zadávání liší, ale většinou stisknutím daného tónu ve spodní části klaviatury, hraje harmonie durového akordu se základním stisknutým tónem (například při stisknutí kláves C hraje C-dur). Při stisknutí dvou kláves v levé části klaviatury zní mollový akord se základním tónem nižším z obouch stisknutých (například při stisknutí C a D nebo C a Cis nebo C a F zní C-moll). Tři tóny mohou znamenat durovou sedmičku (při stisknutí C. Cis a D nebo C, D a E zní C7), čtyři mollovou sedmičku (při stisknutí C, D, E a F zní C-mi7), pět může být dvanáctka, atd. Pro konkrétní možnosti je vždy potřeba prostudovat manuál daného výrobku.

Tip 2
Pokročilejší režim zadávání akordů dovoluje zadávat akordy v levé části klaviatury přímo stisknutím požadovaného akordu. Záleží na možnostech daného zařízení, jak složité akordy je schopné reprodukovat. Moderní keyboardy jsou schopné analyzovat i velmi složité harmonické struktury. Některé keyboardy rozeznávají spodní zahraný tón v akordu (jeho obrat) a podle tohoto obratu pak opět přizpůsobí harmonii. Takže basa zní nejnižším stisknutým tónem (například třetí obrat v Cdur – tón G). Tento režim mívá dva podrežimy, kdy jeden z nich hraje doprovod pouze v okamžiku, kdy držíte akord v levé části klaviatury. Tento režim se dá dobře využít pro různé stopky a stop-timey v hudbě. Méně zkušení hráči s tím však mohou mít problémy. Druhý podrežim hraje harmonický doprovod neustále až do doby, než v levé části klaviatury zadáte jiný další akord nebo doprovod ukončíte. Tento režim je možné využít také v případě, že muzikant potřebuje hrát v pravé části klaviatury složitější party, které vyžadují obě ruce (například klavírní, či varhanní part).

Tip 3
Třetím možným režimem bývá rozpoznávání harmonie po celé klaviatuře. Ta je využívána na sólový zvuk, ale zároveň pro rozpoznávání. Tento způsob bývá velice pružný a na hráče reaguje rychle a přesně. Ale je potřeba s ním počítat a přizpůsobit mu svou hru. Každé tři (a více) stisknuté tóny současně okamžitě nástroj vyhodnotí jako nový akord.

Keyboardy se používají také v okamžiku, kdy jeden muzikant potřebuje udělat kompletní aranžmá v nějakém hudebním stylu, který sám neovládá až tak dokonale, aby v daném stylu dokázal vymyslet všechny party a zároveň to stále daný styl opravdu byl.