Dočasný

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Řada editorů si na disku vytváří vlastní dočasné adresáře a soubory. Tyto soubory ukládá po každé provedené operaci. V případě kolize počítače je možné soubory obnovit a tím zachránit data, která by jinak byla nenávratně ztracená. Používání dočasných souborů sice zpomaluje výkon počítače, nikoliv však příliš dramaticky a zachráněná data mohou být cennější.