Dolby ProLogic

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Další vývojový krok Dolby Surround. Přidává přední centrální nebo dialogový kanál a dodává do zadních kanálů informace o prostorovém zvuku. Použití dekodéru přináší nejen větší čistotu a stabilitu zvuku, ale také lepší lokalizaci zvuků i ve větším poslechovém prostoru. Technicky jde o zakódování čtyř analogových kanálů do dvou analogových kanálů na záznamové médium a zpětné dekódování v reálném čase při přehrávání.