Dolby B/C

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Systémy na potlačení šumu při záznamu/přehrávání u kazetových magnetofonů.