Dopplerův efekt

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Popisuje změnu frekvence a vlnové délky přijímaného signálu oproti vysílanému signálu. Změna je způsobená různou vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače.

Jedním z nejběžnějších příkladů, kdy lze Dopplerův jev pozorovat, je změna výšky tónů vydávaných sirénou na vozidle projíždějícím okolo pozorovatele. S přibližujícím se vozidlem výška tónů stoupá, se vzdalujícím se naopak klesá.

Tip 1
Pokud chceme velice precizně simulovat pohyb zvukového zdroje, rozhodně bychom měli myslet právě i na tento jev. Pro tyto účely existuje řada speciálních efektů, které Dopplerův jev simulují. Důležitými parametry jsou:

Softwarový simulátor Dopplerova efektu od firmy Waves
Softwarový simulátor Dopplerova efektu od firmy Waves