DVD

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Nová generace technologie CD-ROM, která díky zhuštěnému záznamu dokáže vtěsnat na disk o stejné velikosti mnohem více dat. Video bývá na disk zaznamenáno ve formátu MPEG-2. doprovázený šesti až osmi kanálovým zvukem, 32 titulky a dalšími doplňkovými funkcemi. Data mohou být uložena na obou stranách disku a ve dvou vrstvách. Definované standardy jsou:

DVD-R je obdoba CD-R s kapacitou 7,6GB; DVD-RAM má možnost vícenásobného záznamu a 5,2GB. Oproti CD byla zmenšena minimální velikost mikrojamek (pitů) na 0,4mikrometru. Proto je nutné používat laseru s vlnovou délkou 650nm nebo 635nm. To je také důvod, proč jsou DVD náchylnější na poškrábání, než CD.

Data se na DVD ukládají podle normy ISO 9660.

Logo DVD video
Logo DVD video