DVD Forum

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Sdružení firem snažících se o standardizaci DVD, především zavedení pořádku v různých formátech. Podporuje však pouze své výrobky, tedy DVD-R/RW.