Dvojité kliknutí

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Dvojité za sebou rychle následující stisknutí tlačítka myši nebo v případě dotekové obrazovky dvojité dotknutí se obrazovky. Rychlost dvoj kliku (tedy dobu, kdy bude počítač považovat dvě za sebou následující kliknutí za dvoj klik nikoliv za dvě na sobě nezávislá kliknutí) je možné nastavit v operačním systému.