Dvojková soustava

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Tato soustava se hodí všude, kde pracujeme s elektronikou. Soustava má dvě cifry (0 a 1), které mohou reprezentovat stavy 0 = vypnuto (neprochází proud) nebo 1 = zapnut (prochází proud).

Stejně jako v jiných číselných soustavách se řády vytvářejí přidáním dalších cifer směrem doleva. U dvojkové soustavy je základem číslo 2. Z toho vyplývá, že cifra zcela vlevo (LSB, tj. bajt s nejnižší hodnotou) má hodnotu 20 (=1), druhá zprava 21 (=2), třetí 22 až osmá zprava (což je vlastně první zleva, tedy MSB, tj. bajt s nevyšší hodnotou u obvyklých osmibitových slov) nabývá hodnoty 27 (=128).

Jediná dvojková číslice je bit, což je zároveň jednotka informace. Osm bitů tvoří byte. Jeden osmibitový byte může díky všem svým kombinacím nul a jedniček vyjádřit 256 různých hodnot.

Bity se číslují 0 až 7, ovšem zprava doleva. Při převodu dvojkových čísel na desítková sečteme desítkové hodnoty obsazených jedničkových bitů a nuly zůstanou nulami i v desítkové soustavě.

Binární číslo 01000110 tedy vyjadřuje zprava doleva: 0+2+4+0+0+0+64+0=70.

Naštěstí již existují převodní tabulky soustav, takže v podstatě není potřeba si převody pamatovat, ani je neustále počítat.

Přílohy