Dvojpólový

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Termín popisuje modulační zdroj nebo modulátor, který může nabývat negativních i pozitivních hodnot.