Dynamicky připojovaná knihovna

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Skupina programů – knihovny – které jsou sdílené více aplikacemi. S aplikací jsou knihovny spojeny pouze v případě běhu aplikace. Výhodou jsou kratší programy, které uspoří místo na disk. Nevýhodou je, že někdy by bylo potřeba používat více aplikací, které používají stejnou knihovnu, zároveň. To však nemusí být možné, protože dané knihovny někdy nemohou reagovat na více aplikací současně.