Ladění

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Existuje celá řada různých ladění nástrojů. Ve střední Evropě jsme nejvíce zvyklí na ladění rovnoměrně temperované. Toto ladění je matematicky přesně vypočítané, a tak se na digitálních nástrojích ladě velice snadno.

Ačkoliv existuje celá řada různých ladění, která jsou nám nepříjemná a znějí nám spíše rozladěně, rovnoměrně temperované ladění není jediné, které nám vlastní je. Stejně dobře, jako při poslechu rovnoměrně temperovaného ladění se cítíme i při poslechu ladění přirozeného. Toto ladění máme v sobě zaryté a ani si jej neuvědomujeme. Zpěváci, houslisté a jiní hráči, kteří přímo vytvářejí výšku tónu, jsou s tímto laděním dobře obeznámeni. Aniž by to věděli, sami totiž vytváří tóny právě v přirozeném ladění.

Tip 1
Existuje však i celá řada dalších možností ladění nástrojů. Může se jednat o dvanáctitónové soustavy (kdy je oktáva – tedy dvojnásobná frekvence od daného tónu – rozdělena na dvanáct tónů, jako je tomu například u přirozeného ladění), ale i jiné. Nejznámější je asi čtvrttónové ladění, které používal a propagoval především Alois Hába. Každý půltón je rozdělen přesně uprostřed, a tak vznikne 24 tónů do oktávy. Čtvrttónové ladění však nenabízí mnoho zajímavého. Nejpozoruhodnějším jevem je ve čtvrttónovém ladění asi akord, jehož třetí stupeň (který v rovnoměrně temperovaném ladění určuje, zda bude akord durový nebo mollový) posuneme přesně mezi malou a velkou tercii. Výsledkem je podivný dur/mollový akord. Analogicky se dá pracovat i se septimami, kdy se rozhoduje, zda bude daný akord X7 nebo Xmaj7. Umístěním mezi vznikne náladou podivně harmonický akord.

Tip 2
Opakem je celotónová soustava, která oktáva rozděluje na 6 tónů. Toto ladění ani není nutné na nástroji nějak složitě připravovat. Stačí rovnoměrně temperované ladění a při hře používat vždy pouze velké sekundy. Existují tedy dvě varianty: C-D-E-Fis-Gis-Ais nebo Cis-Dis-F-G-A. Pochopitelně je možné začínat od libovolného tónu, ale používat se budou vždy právě tyto tóny. Pochopitelně je možné vytvářet i celotónové ladění, které nevychází z rovnoměrně temperovaného, ale přirozeného ladění.

Tip 3
Různých ladění je teoreticky nekonečně mnoho. Nic nebrání tomu vymyslet si své vlastní, a to pak aplikovat. Otázkou je, jaký to má účinek. Vzhledem k tomu, že je nám již od dětství do uší a hlavy vtloukána hudba v rovnoměrně temperovaném ladění, bude pro nás nejpřijatelnější vždy asi právě ono. Nicméně jsou případy, kdy se vyplatí popřemýšlet o tom, zda by náhodou nebylo vhodné použít ladění jiné.

Přílohy