Latence

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Doba, která uplyne mezi okamžikem, kdy vyšleme příkaz zvukové kartě k přehrávání a okamžikem, kdy skutečně zazní zvuk.

Tip 1
Latence je velmi důležitým parametrem především při používání hry na softwarové nástroje v reálném čase. Doba od stisku klávesy až po chvíli, kdy se rozezní zvuk (rozumí se při nastavení krátkého náběhu obálky, respektive nejlépe perkusního zvuku) může být při špatném nastavení až několik vteřin dlouhá a tím pádem hra absolutně nemožná.

Tip 2
Pro snížení latence je nutné použít vhodné ovladače (například ASIO ve Windows nebo Core Audio v Mac OS-X) a správně nastavit veškeré parametry (především vyrovnávací paměť). Ale i se sebelepšími ovladači použitých na nekvalitní zvukové kartě nedosáhneme tak nízké latence, jako s kvalitní zvukovou kartou, kde na tento problém mysleli vývojáři již při konstrukci.