LED

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Polovodičová dioda z GaAs, GaP, atd., která při průchodu proudu v propustném směru vydává záření, jehož vlnová délka závisí na materiálu přechodu PN-NP. Na tom pak závisí i barva, kterou dioda svítí. Oproti žárovce má LED menší spotřebu, vydává málo tepla a je spolehlivější. Nejčastěji se používá jako kontrolka nebo ve tvaru sedmi segmentového displeje pro zobrazení čísla. Nicméně dnes už je možné LED použít i pro svícení – například pro osvětlení na koncertě.