Uložit

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Uložení souboru je proces přesunutí z vnitřní do vnější paměti (například na hard disk).

Tip 1
V moderním software je často možné nastavit průběžné automatické ukládání (Auto Save). To se pak provádí vždy po určitém nastaveném intervalu. Předchází se tak problémům, které by mohly nastat v případě kolize. Pokud dojde ke kolizi počítače, pak jsou neuložená data ztracena. Rozhodně se vyplatí ukládat! A nejen to! Důležité je i zálohovat, aby veškerá důležitá data nebyla pouze na jednom místě. Nejlépe jsou data zálohovaná, pokud jsou zároveň na více hard discích nebo i na jiném médiu (CD, DVD, aj.).

Tip 2
Kromě klasického průběžného ukládání doporučuji ukládat soubor ve více verzích. Pokud v souboru uděláme nějakou výraznou změnu, je lepší uložit soubor s novým názvem. V případě kolize se pak můžeme často vrátit alespoň k souboru před poslední změnou (ne vždy je možné během práce ještě zálohovat, to se většinou dělá až na závěr; toto je tedy takové průběžné zálohování). Navíc to má tu výhodu, že pokud po čase zjistíme, že daná změna nebyla produktivní (a to se občas v hudbě stává), můžeme se bez větších potíží vrátit k původnímu souboru.

Tip 3
Save As/Uložit jako je uložení souboru pod novým názvem nebo pod stejným názvem, ale na jiné místo na disku.