Upsampling

Slovník MIDI běží v testovacím provozu.
Děkujeme za pochopení.

Změna vzorkovací frekvence z nižší hodnoty na vyšší (například ze 44,1kHz na 96kHz).

Viz také